Oren Eliav – Advent

Suzanne Tarasieve Paris
2015, FR & ENG

Catalog published on the occasion of the exhibition « Oren Eliav – Advent »
(28 November 2015 – 09 January 2016) at Galerie Suzanne Tarasieve, Paris
Conversation between Tami Katz-Freiman and Oren Eliav